Uanset om du er en andelsboligforening eller en ejerforening er det en god ide at have en vedligeholdelsesplan. En vedligeholdelsesplan indeholder ejendommens tilstand og er en plan over hvad der skal laves af vedligeholdelse på ejendommen. Planen indeholder også en tidsplan og et budget over hvad der bør laves nu og hvad der kan vente. Den indeholder samtidig store opgaver som der skal spares op til eller hentes finansiering til udefra og ad hoc-opgaver. Det er en god ide løbende at justere vedligeholdelsesplanen så der ikke opstår store uventede opgaver som der ikke er sat penge af til. Et uventet stormvejr eller et skybrud, kan ødelægge mange gode planer i en ejendom.

Grunde til at andelsboligforeninger burde have en vedligeholdelsesplan

Der er mange gode grunde til at andelsboligforeninger bør have en vedligeholdelsesplan. Især købere til andele i andelsboligforeninger, der blev stiftet lige før finanskrisen, bør være ekstra opmærksomme på om der findes en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Dette skyldes at anskaffelsesprisen og stiftelsen af andelsboligforeningen ofte var meget høj og hvis der ikke er en plan for vedligeholdelse, vil det i praksis betyde huslejestigninger og gøre det svære at sælge andelen igen.

En anden god grund til at en andelsboligforening bør have en vedligeholdelsesplan er at foreningen modsat en ejerforening står for en større del af den fælles vedligeholdelse. F.eks. er udskiftninger af vinduer et fællesprojekt i en andelsforening, modsat en ejerforening, hvor det er den enkelte ejers ansvar.

Generelt er andelsforeninger også bedre til at spare op og sætte til side til større opgaver end ejerforeninger. Dette skyldes som skrevet at de står for en større andel af ejendommens fælles vedligeholdelse.

Ved salg af en andel, vil der også typisk blive spurgt efter ejendommens vedligeholdelsesplan, så en ny andelshaver kan se hvad der eventuelt skal laves og om de kan se frem til uforudsete huslejestigninger i fremtiden, hvis de køber en andel i ejendommen.

Vedligeholdelsesplan til andelsboligforeninger

Det er en god ide at andelsforeningens bestyrelse indhenter mindst 3 tilbud for at sikre, at de ikke betaler for meget for deres vedligeholdelsesplan. Det hjælper også med at sikre at bestyrelsen ved hvad de kan forvente at få for pengene. Det billigste tilbud indeholder måske kun en 2 siders plan, og den dyreste måske en grundig gennemgang og budget og er derfor langt mere brugbart. En vedligeholdelsesplan bør indeholde en driftsplan.

Husk en driftsplan

En vedligeholdelsesplan til andelsforeninger bør indeholde en fast driftsplan, da den sikre at i løbende får kigget på ejendommen og får udbedret evt. begyndende forfald. Det kan være skader der er opstået her og nu. F.eks. som resultat af et stormvejr eller skybrud og det er muligt at få det udbedret med det samme, så staderne ikke udvikler sig. Ved at have en løbende inspektion gør det muligt at justere vedligeholdelsesplanen, så den er retvisende. På den lange bane vil en løbende inspektion og justering spare andelsboligforeningen ikke bare for mange penge, men også for mange ekstra håndværker projekter, der ofte tager tid for bestyrelsen af tage sig af.

Anbefalede artikler